Flash ile Zend AMF (PHP) bağlantısı

Zend_Amf_Server Action Message Format protokolünü kullanarak, Adobe Flash Player’dan yapılan istekler için RPC tarzında server sağlar. Tüm Zend Framework server classları gibi, çok basit bir şekilde Zend_Amf server oluşturabilirsiniz. Zend_Amf_Server ile Zend Framework’e bağımlı olmaksızın Flash -Flex- ile PHP bağlantısı kurabilirsiniz. Biz bu örnekte Zend Framework kullanacağız. Dilerseniz Zend’in library klasörünü php.ini’de include_path’e ekleyip require ‘Zend/Amf/Server.php’; ile projelerinizde kullanabilirsiniz.

Flash isminde controller oluşturuyoruz;

Daha sonra Ornek isminde bir class oluşturuyoruz;

Flash’da ise sunucuya bağlanıp Ornek classının hesapla metoduna 18 ve 2 parametrelerini gönderip toplamasını ve elde edilen sonucu trace ile outputa gönderiyoruz.

PHP ile Flash bağlantısı

PHP ile Flash bağlantısı