Uzak Server’da ki Git Reposundan Son Commit’i Silme / Remove Last Commit From Remote Git Repository

çalışmalarını yaptınız değişiklikleri yapıp git’e pushladınız dosyalarınız uzak diyarlarda fakat bir neden den dolayı bu commit’i silmek istediniz ? Ne yapardınız ? siz ne yapardınız bilmem ama ben şöyle yaptım :

Eğer commit’i local’de değil de sadece uzak sunucudan silmek istiyorsanız :